Trang chủ >> Thiết bị hoá chất

JCEM Việt Nam
Thiết bị chưng cất

Thiết bị chưng cất

Giải thích về thiết bị chưng cất, phương pháp chưng cất rượu và thiết bị chưng cất rượu Sochu
Chi tiết
Thiết bị phản ứng

Thiết bị phản ứng

Giới thiệu thiết bị phản ứng, thiết bị chế tạo chất dẻo
Tìm hiểu thêm
Thiết bị bay hơi cô đặc

Thiết bị ép hơi

Lựa chọn thiết bị tối ưu phù hợp với tính chất của dung dịch, yêu cầu thiết kế và nguồn tài nguyên sẳn có
Tìm hiểu thêm
Thiết bị hấp thụ

Thiết bị hút

Loại bỏ, hấp thụ các chất có hại phát sinh từ các thiết bị đốt rác và trong khí thải
Tìm hiểu thêm
Thiết bị sấy phun

Thiết bị sấy phun

Giới thiệu các thiết bị sản xuất sản phẩm dạng bột tiêu biểu là thiết bị sấy phun
Tìm hiểu thêm
Thiết bị xử lý khí thải

Thiết bị xử lý khí thải

Chúng tôi đã thiết kế thiết bị xử lý khí thải chủ yếu dựa trên kỹ thuật chưng cất
Tìm hiểu thêm

Các loại thiết bị khác

Chúng tôi cung cấp thiết kế kỹ thuật đối với các loại thiết bị khác theo yêu cầu của khách hàng.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Đầu trang

JCEM Việt Nam